top of page

JSME VĚDOMÍ PRÁVNÍCI

Vědomí právníci jsou vizí myšlení, cítění a konání v Pravdě. Chceme přispět k důvěře lidí v právní profesi, která je především službou, a podporovat jednotlivce i společnost na cestě k vědomému životu v mravnosti a odpovědnosti.
PETR JONÁŠ
  • Jsme tým právníků znalých práva s pevně ukotvenými morálními zásadami.

  • Právo je naší vášní, odpovědnost svědomí je nám potřebou.

  • Věříme v právní profesi, která je posláním a službou.

  • Za každým případem vnímáme skutečného člověka, jehož kvalitu života podporujeme.

  • Jsme otevření, čestní a upřímní nejen ke klientům, ale i sami k sobě.

  • Věříme v pravdu, spravedlnost a sílu lidského společenství.

  • Jdeme na věc nikoliv bojem, ale s pohledem možné spolupráce.

  • Věříme v Dobro, sílu odhodlání a pomoc potřebným.

  • Jsme spolutvůrci řešení, která působí blahodárně.

  • Dbáme o srozumitelnost práva a čitelnost právních textů. 

KDO JSME
reference
JAK SPOLUPRACUJEME
Již dvacet let mi Petr dává především bezpodmínečnou lásku a podporu, kterou pociťuji v každém okamžiku svého bytí. Petr je báječný a milující manžel a posledních deset let otec, se kterým jsme společně a odpovědně hledali vhodnou školu pro naše tři dcery. Tyto naše aktivity nakonec vedly ke vzniku základní školy Škola Můj Projekt, kde aktivně inicioval založení a stal se jedním ze zřizovatelů. Od roku 2014 nám se svým týmem v této škole poskytuje právní servis a Petr osobně předává svoji pozitivní energii, nadšení a vytrvalost dosáhnout plánovaných cílů.

—  Iveta Jonášová, ZŠ Škola Můj Projekt - Praha, Jižní Město

V ČEM VÁS PODPORUJEME
bottom of page