top of page
JUDR. PETR JONÁŠ

advokát, zakladatel kanceláře a projektu Vědomí právníci

Mým celoživotním zájmem je poznávání Života ve všech jeho formách. Zajímají mě životní příběhy lidí, rád si s nimi povídám o jejich životech, posláních, přáních, vizích i strastech. Časem jsem v těchto příbězích začal objevovat opakující se vzorce související s myšlením a životními postoji daného člověka. Nepřestává mne fascinovat, že to platí i v právních případech.

Mám talent být iniciátorem projektů, které přinášejí změnu, nové pohledy a příležitosti pro druhé k osobnímu rozvoji. Jsem propojovatelem lidí a záměrů, jakož i tvůrcem netradičních přístupů k řešení problémů. Mám odvahu zkoušet nové věci a nalézat inovativní způsoby, jak vyřešit jakoukoliv situaci.

Jsem fascinován přírodou, jejími zákonitostmi, silou a nekonečnou moudrostí. Jsem na světě rád. Miluji svou ženu a naše tři dcery. Jsem vděčný svým rodičům za život a způsob výchovy. Objevuji bohatství nacházející se v rodinné soudržnosti a tvůrčí práci. Své rodině jsem vděčný za bezpodmínečné přijetí, lásku a nekonečné moře příležitostí k hlubšímu pochopení sebe sama a radosti ze života.

VZDĚLÁNÍ

2005

JUDr.

2002

Advokát

1992 - 1997

Mgr.

KARLOVA UNIVERZITA, PRÁVNICKÁ FAKULTA, Praha

státní rigorózní zkouška

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

advokátní zkoušky

KARLOVA UNIVERZITA, PRÁVNICKÁ FAKULTA, Praha

magisterské studium

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2016 - dosud

Zakladatel, vizionář

2004 -2016

Partner

2003 -2004

Paralegal

2000 -2001

Právník

1998 -2002

Advokátní koncipient

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VĚDOMÍ PRÁVNÍCI, Praha

Mé směrování k životu v Pravdě a k podporování klientů moudrostí vlastního srdce při maximálním možném uplatnění znalostí práva a zkušeností z právní praxe mě vedla k založení a provozování vlastní advokátní kanceláře. Všechny své dovednosti a silné stránky v ní mohu uplatnit jak ve prospěch řešení právních záležitostí klientů, tak k podpoře jejich smysluplného a naplněného života. Tento projekt je splněním mé vize o právní profesi propojené s vědomým žitím.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŽIŽKA & PARTNERS, Praha

V této kanceláři jsem od Martina Žižky dostal důvěru a prostor k uplatnění svých tvůrčích i týmových schopností. Od základu jsem zde vybudoval oddělení rezidenčních nemovitostních projektů a oddělení veřejných zakázek. Poskytoval jsem právní poradenství významným českým i zahraničním podnikům v českém i anglickém jazyce. Rád si připomínám např. několikaleté poskytování právních služeb společnostem MERO ČR, a. s. a Čepro, a. s. Martin Žižka mi ukázal, jak se v praxi tvoří a řídí profesionální, spolehlivá a vysoce odborná advokátní kancelář. Inspiroval mne svou láskou k tomuto řemeslu, způsoby právního myšlení i podáváním maximálních možných výkonů ve prospěch klientů.

BLAKE DAWSON WALDRON LAWYERS (nyní Ashurst Australia), Brisbane, Austrálie

V oddělení Property and Projects jedné ze čtyř nejlepších australských advokátních kanceláří jsem absolvoval cennou praxi jako asistent partnerů a seniorních právníků kanceláře. Zabýval jsem se právními rešeršemi a analýzami vybraných právních problémů, připravoval návrhy dopisů klientům a „protistranám“, vyhledával soudní judikaturu k daným právním případům, připravoval podklady pro smlouvy či projekty a komunikoval s úřady. Současný partner kanceláře, Simon Brown, kterého považuji za svého přítele, mi připomínal důležitost vhodného oblékání v právní profesi a inspiroval mne v tom, jak řešit právní případy s radostí a hravostí. 

VOJENSKÝ ÚŘAD PRO PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ, Praha

Základní vojenskou službu jsem absolvoval v oddělení náhrady škod Vojenského úřadu, kde jsem získal cenné praktické zkušenosti s tímto právním institutem včetně zastupování státu v soudních řízeních.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDR. JAROSLAVA KLOUDY, Praha

V této advokátní kanceláři jsem absolvoval bohatou generální praxi v téměř všech právních odvětvích včetně trestního či rodinného práva. JUDr. Klouda mi ukázal, jak se dělá advokacie s poctivým, čestným a lidským přístupem ke klientům.

bottom of page