top of page
JSME VĚDOMÝ TÝM
  • Chceme žít v radosti a být sami sebou.

  • Potřebujeme žít smysluplný život, svobodně dýchat a vytvářet harmonické vztahy.

  • Jsme poctiví a pravdiví zejména sami k sobě a zodpovědní vlastnímu svědomí.

  • Neustále se profesně i osobnostně rozvíjíme a podporujeme druhé na jejich cestě.

  • Usilujeme o rovnováhu pracovního a rodinného života a prohlubování jeho kvality.

JUDR. PETR JONÁŠ
advokát, zakladatel kanceláře a projektu Vědomí právníci

Vědomí právníci jsou vizí myšlení, cítění a konání v Pravdě. Chceme přispět k důvěře lidí v právní profesi, která je především službou, a podporovat jednotlivce i společnost na cestě k vědomému životu v mravnosti a odpovědnosti.

MGR. ANNA MARIE HRDINA LANDOR
advokátka

Proč jsem se připojila k Vědomým právníkům? Protože si přeji, aby lidský a osobní přístup ke klientovi byl v naší profesi normální. Nejde přece jen o způsob obživy, ale o tvůrčí činnost ve prospěch druhých.

DOMINIKA MORKOVINOVÁ
právní asistentka

Po prvním setkání s Petrem jsem věděla, že jde cestou, kterou sama cítím za vlastní. Vědomí právníci splňují moji představu právní profese, která je pro klienty skutečnou službou.

bottom of page