JSME VĚDOMÝ TÝM
  • Chceme žít v radosti a být sami sebou.

  • Potřebujeme žít smysluplný život, svobodně dýchat a vytvářet harmonické vztahy.

  • Jsme poctiví a pravdiví zejména sami k sobě a zodpovědní vlastnímu svědomí.

  • Neustále se profesně i osobnostně rozvíjíme a podporujeme druhé na jejich cestě.

  • Usilujeme o rovnováhu pracovního a rodinného života a prohlubování jeho kvality.

JUDR. PETR JONÁŠ
advokát, zakladatel kanceláře a projektu Vědomí právníci

Vědomí právníci jsou vizí myšlení, cítění a konání v Pravdě. Chceme přispět k důvěře lidí v právní profesi, která je především službou, a podporovat jednotlivce i společnost na cestě k vědomému životu v mravnosti a odpovědnosti.

MGR. ANNA MARIE HRDINA LANDOR
advokátka

Proč jsem se připojila k Vědomým právníkům? Protože si přeji, aby lidský a osobní přístup ke klientovi byl v naší profesi normální. Nejde přece jen o způsob obživy, ale o tvůrčí činnost ve prospěch druhých.

DOMINIKA MORKOVINOVÁ
právní asistentka

Po prvním setkání s Petrem jsem věděla, že jde cestou, kterou sama cítím za vlastní. Vědomí právníci splňují moji představu právní profese, která je pro klienty skutečnou službou.

VĚDOMÍ PRÁVNÍCI

Vědomí právníci jsou vizí myšlení, cítění a konání v Pravdě. Chceme přispět k důvěře lidí v právní profesi, která je především službou, a podporovat jednotlivce i společnost na cestě k vědomému životu v mravnosti a odpovědnosti.

© Vědomí právníci

KONTAKT

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jonáše

Bezová 1658/1, Praha 4

jsme@vedomipravnici.cz

IČ: 66472989

DIČ: CZ7210244679

ID datové schránky: ygmhcd7

Informace pro spotřebitele

Ceník právních služeb

Zásady zpracování osobních údajů