top of page

NAŠE

HODNOTY

Profesionalita
Empatie
Morálka
Poctivost
Harmonie
Lidský přístup
KAM SMĚŘUJEME

Vědomí právníci jsou vizí myšlení, cítění a konání v Pravdě. Chceme přispět k důvěře lidí v právní profesi, která je především službou, a podporovat jednotlivce i společnost na cestě k vědomému životu v mravnosti a odpovědnosti.

JAK PŮSOBÍME

SPOLUVYTVÁŘÍME SLUŠNÉ A FÉROVÉ VZTAHY

V rámci své činnosti poskytujeme právní podporu vytváření vztahů založených na morálních principech, důvěře a vzájemném respektu.  Vztahů, kde dané slovo platí.

STAVÍME NA HARMONICKÉM ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Cítíme hluboký respekt k oběma stranám sporu a zachováváme jejich důstojnost. Práva a zájmy našich klientů hájíme bez předsudků a emocí, zároveň usilujeme o win-win řešení.

PŘISPÍVÁME K RADOSTNÉMU A NAPLNĚNÉMU ŽIVOTU

Ať už jde o projekty s celospolečenským dopadem nebo malé kamínky v mozaice mezilidských vztahů, naším cílem je podporovat kvalitu života našich klientů.

PODPORUJEME REALIZACI PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

Jsme si vědomi hluboké sounáležitosti a vzájemné provázanosti nás všech. Cítíme a podporujeme odpovědnost nejen vůči lidem, ale i planetě Zemi.

VEDEME K NALÉZÁNÍ ŘEŠENÍ

Věříme, že nic se neděje náhodou. Vytváříme bezpečný prostor pro pochopení možných příčin a nalezení smysluplných řešení situací a právních vztahů. 

BUDUJEME DŮVĚRU LIDÍ K PRÁVU

Věříme, že být právníkem je služba a poslání, ne cesta k vlastnímu obohacení. Svou profesi vykonáváme pevně ukotveni v morálních zásadách. Odmítáme konat v rozporu s právem, které dává naší činnosti pevný rámec.

V ČEM JSME VĚDOMÍ
  • Víme, že cokoliv promítáme do vnějšího světa, působí zpětně na nás samotné.

  • Jsme si vědomi hodnoty času. Žijeme tak, aby naše pracovní, rodinné i osobní životy mohly být v harmonii.

  • Vnímáme sílu mezilidských vztahů a bohatství, které nabízí rodinná soudržnost a lidská pospolitost.

  • Máme rádi tento svět, jsme vděční za možnost života, protože nám nabízí příležitosti k osobnímu zrání.

  • Své dary a talenty vědomě používáme ve prospěch druhých a k podpoře kvality vlastního života.

  • Za životními situacemi, právními vztahy a lidskými osudy vnímáme hlubší souvislosti, o jejichž poznání usilujeme.

bottom of page