top of page
KOHO PODPORUJEME
 • vás, kteří usilujete o slušné a poctivé vztahy

 • vás, kteří jednáte fér a věříte ve spravedlnost

 • vás, kteří svou poctivou prací vytváříte hodnoty ve prospěch druhých a společnosti

 • vás, pro které je hnacím motorem vášeň a zaujetí pro dobrou věc

 • vás, kteří chcete žít smysluplný život a mít naplňující práci

 • vás, kteří máte zájem o děti a jejich rozvoj, a připravujete jim bezpečné a inspirativní prostředí

 • vás, kteří realizujete projekty na podporu zvýšení kvality života a soužití lidí

 • vás, kteří realizujete bohulibé projekty, chcete vytvořit něco hezkého a užitečného pro lidi

 • vás, kteří podporujete osobní rozvoj nás všech

V ČEM VÁM POMŮŽEME
přehled
ŠKOLSKÉ PRÁVO

 • Zakládání soukromých škol a školských zařízení (vč. zakládání zahraničních škol na území České republiky)

 • Kompletní právní servis pro školy a školská zařízení zahrnující např. přípravu vnitřních směrnic včetně školních vzdělávacích programů, školních řádů, organizačních řádů, provozních řádů a řádů učeben, volebních řádů či spisových a skartačních řádů, dále právní podporu v rámci přípravy přijímacích řízení či při správním rozhodování školy (školky), řešení agendy týkající se ochrany osobních údajů či zákona o svobodném přístupu k informacím  

 • Příprava a kontrola dokumentů pro školy a školská zařízení (např. přestupy žáků, smlouvy s pedagogickými pracovníky včetně s tím související posuzování kvalifikací učitelů, dokumentace související s přijímáním podpůrných opatření)

školské právo
nemovitostní právo
NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

 • Developerské projekty, zejména rezidenční a společensky prospěšné stavby (školy, školky, vzdělávací centra, řemeslné dílny, komunitní centra)

 • Územní a stavební řízení

 • Prohlášení vlastníka a založení SVJ

 • Smlouvy o výstavbě

 • Smluvní vztahy k nemovitostem a jejich převodům,
  smlouvy o nájmech a podnájmech nemovitostí (včetně nájmů škol, školek, kancelářských prostor či hotelů)

 • Řízení před katastrálním úřadem

 • Zřizování věcných břemen a služebností 

 • Spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, vč. jejich vypořádání

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Hmotné i procesní občanské právo

 • Zastupování v soudním a mediačním řízení

 • Sepis a právní posouzení občanskoprávních smluv

 • Vymáhání nároků vzniklých z občanskoprávních smluv

 • Vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení

 • Odpovědnost za škodu (odpovědnost za vady, náhrada škody)

 • Zastupování v dědických řízeních

občanské právo
RODINNÉ PRÁVO

 • Předmanželské smlouvy

 • Péče o děti

 • Výživné dítěte nezletilého, zletilého, výživné manželů

 • Rozvody manželství

 • Vypořádání společného jmění manželů

rodinné právo
FIREMNÍ PRÁVO

 • Zakládání právnických osob (korporace i neziskové organizace)

 • Provádění změn ve strukturách právnických osob

 • Zajišťování valných hromad

 • Právní audity obchodních společností a právní zastupování před rejstříkovými soudy

 • Převody podílů v obchodních korporacích

 • Likvidace právnických osob

firemní právo
právo životního prostředí
PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy

 • Poradenství v územním a stavebním řízení

 • Problematika ochrany životního prostředí

právo veřejných zakázek
PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 • Příprava zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace

 • Příprava související smluvní agendy

 • Zastupování zadavatelů (možnost přípravy a zajištění celého zadávacího řízení právně i organizačně na klíč)

 • Zastupování před ÚOHS

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • Ochranné známky

 • Průmyslové vzory

 • Zastupování v řízeních před ÚPV, EUIPO, WIPO

 • Autorské právo

právo duševního vlastnictví
SPORTOVNÍ PRÁVO

 • Zakládaní sportovních klubů, včetně přípravy stanov

 • Vztahy mezi sportovci a kluby

 • Odpovědnost sportovců při sportovních úrazech

 • Příprava interních předpisů

sportovní právo
bottom of page