MGR. ANNA MARIE HRDINA LANDOR

advokátka

Nejraději trávím čas se svými blízkými, a to zejména při sportu nebo cestování. Lásku k oběma činnostem jsem získala díky mým skvělým rodičům, kteří se mi v těchto ohledech vždy intenzivně věnovali. A já jsem jim za to upřímně vděčná. Těším se, že budu v této rodinné tradici jednou pokračovat se svými dětmi.

S manželem se věnujeme sportům všeho druhu, především pak překážkovým závodům, např. z řady Spartan Race. Mojí druhou rodinou je tým amerického fotbalu Prague Harpies, s nimiž už několik let doslova prolevám krev, pot a slzy (radosti především).

Mám ráda život, lidi a svou práci, která mě díky spolupráci s Petrem a jeho Vědomými právníky opravdu baví a naplňuje.

VZDĚLÁNÍ

2016

Advokát

2006 - 2012

Mgr.

1998 - 2006

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

advokátní zkoušky

KARLOVA UNIVERZITA, PRÁVNICKÁ FAKULTA, Praha

magisterské studium

Ve 4. ročníku jsem absolvovala program Erasmus na Právnické fakultě Eberhard-Karls Universität v Tübingenu se zaměřením na občanské a mezinárodní soukromé právo.

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, Praha

zaměření: německý jazyk

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2016 - dosud

Advokátka

2014 - 2016

Advokátní koncipientka

2012 - 2014

Advokátní koncipientka

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VĚDOMÍ PRÁVNÍCI, Praha

Věnuji se především občanskému právu s převahou práva rodinného a nemovitostního, a dále firemnímu právu. Jakékoli „výlety“ do ostatních právních odvětví jsou však pro mě vždy vítanou výzvou a zkušeností.

MAURIC & PARTNER, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Praha

V koncipientuře jsem pokračovala v menší advokátní kanceláři pod vedením českého školitele, se zaměřením na německou klientelu.

VELÍŠEK & PODPĚRA - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S. R. O., Praha

V této středně velké advokátní kanceláři jsem absolvovala koncipienturu pod vedením německého usazeného advokáta.